Gyakori kérdések és válaszok (GyIK)

Mi az a Pamacs Passaui Kulturális Egyesület?

A Pamacs Passaui Magyar Kulturális Egyesület egy olyan közösség, ahol a Passauban és környékén élő magyar származású vagy magyar gyökerekkel rendelkező személyeket, családokat megpróbáljuk egy fejlődő közösséggé alakítani, akik anyanyelvük, illetve származási nyelvük, közös kulturális hátterük megőrzésére lehetőséget kapnak azáltal, hogy bekapcsolódnak a megújuló egyesületi életbe, klubéletbe, és aktív tagokká válnak. A magyar egyesület fejlődésének fontos eleme, hogy ez alulról jövő kezdeményezésre épül.

A közösség meghatározó részének lelkesedése és motiváltsága hozta létre és tartja életben. Az immár három éve indult közösségfejlesztési projekt célja az, hogy a gyermekek számára a Ringató baba-mama csoport, a Pamacs hétvégi magyar iskolai és óvodai foglalkozások segítségével megalapozzuk és erősítjük a nyelvi kompetenciát. Az évente két alkalommal szervezett gyermektábor, a számos családi esemény (rendszeres kézműveskedés — online keretek között is!!, Farsang, Húsvét, Mikulás, Karácsony, és számos baráti összejövetel) jó lehetőséget biztosít az iskolában tanultak alkalmazására, a természetközeli életmód megtapasztalására, a mikroközösségek erősítésére.

Mi az a “magyar mint származási nyelv” a németországi diaszpórában?

A származási nyelv fogalmát akkor használjuk, ha az egyén anyanyelve a környezet nyelvétől különbözik. Pontosabban szólva, ha a társadalom hivatalos nyelvétől eltérő. Annak az országnak a hivatalos nyelve, amelyből az egyén származik. A származási nyelv egyesületünk számára anyaországunk nyelve, azaz a magyar nyelv. A Németországban élő magyar származású gyermekeknek a magyar nyelv oktatása különböző társadalmi csoportosulások keretein belül, például magyar egyesületekben, baba-mama csoportokban, vagy a cserkészetben valósul meg, az úgynevezett hétvégi vagy délutáni iskolák keretein belül.

Mi a „magyar mint származási nyelv” célja?

Sok esetben a magyar nyelv ismerete az itt élő gyermekeknél passzív, felmenőik nyelve és így már nem a kommunikáció elsődleges eszköze a családban. A magyar diaszpóra gyerekeinek ismerniük és érteniük kellene saját kultúrájukat, azt a csodálatos magyar kultúrát, amelyből származnak. Ennek meghatározó része, alapja a magyar nyelv. A „magyar mint származási nyelv” tantárgy első és legfontosabb feladata a nyelvi képzés.

Ez nyelvóra?

Nem, nem csak nyelvóra. A magyar mint származási nyelv oktatása nem csak nyelvoktatás. Elsődleges feladatunk a magyar nyelvi kompetencia kialakítása. Ehhez szorosan és elválaszthatatlanul kapcsolódik a magyar vonatkozású kulturális ismeret, honismeret, néphagyomány valamint a természetrajz. Kulturális ismeretek átadásával, azok segítségével alapozzuk meg, erősítjük a nyelvi kompetenciát. A kulturált nyelvi magatartásra való felkészítés tehát a magyar nyelvi és irodalmi nevelés mellett a honismereti, a történelmi, a földrajzi, a művelődéstörténeti, az illemtani ismeretek átadásával jár kéz a kézben. Nemcsak oktatni, hanem tanítani is szeretnénk. A fokozatosan bővülő szóhasználat, a szövegértési képesség fejlődése a tantárgyi integráció során tágítja a tanulók magyar nyelvi tudását, kompetenciáját. Ehhez azonban tárgyi tudásra van szükség. A Pamacs konzuli magyar iskolánkban a tárgyi tudás pedig alapvető eszköze a magyar nyelvi és kulturális kompetencia fejlesztésének. Pedagógusaink Magyarországon szerzett diplomával rendelkeznek, továbbképzésük folyamatos.

A Pamacsban integrált az oktatás?

A magyar mint származási nyelv nem csak abban tér el a magyar mint idegen nyelvtől, hogy tanulója magyar, vagy vegyes párú házasságból származik, hanem abban is, hogy a diákoknak nem szükséges két anyanyelvűnek lenniük. A magyar nyelvet a gyermekeknek a családjukban, illetve időszakosan, például magyarországi nyaralások alkalmával rendszeresen és biztosan kell használniuk. Ehhez a Pamacs iskolának segítséget nyújt a Pamacs Baba-Mama Klubja és Óvodája, amely csoportok nevelési módszerére, anyagára és pedagógiájára szorosan épül iskolai programunk.

Figyelembe veszik gyermekeink tudásszintjét?

Igen, a Pamacs suliban ezekre odafigyelünk. Tesszük ezt azért is, mivel a hozzánk kerülő diákok, tanulók ismeretei nem csak nyelvtudásban, hanem saját származási országuk kultúráját illetően is sok esetben eltérőek ugyanúgy, mint tapasztalataik is. Törekszünk az osztályok, azon belül pedig az egyes diákok szükségleteinek megfelelő differenciálásra, így módszertanunk változatossága függ az oktatást látogató gyermekek és fiatalkorúak eltérő magyar nyelvtudásától.

Mi a magyar nyelvi oktatásnak a szerepe?

A magyar nyelvi oktatás legfontosabb szerepe az, hogy erősíti a kultúrák közötti kapcsolatokat, így segítve a magyar származású gyermekek integrálódását a német oktatási rendszerbe, valamint fejleszti a magyar származású gyermekek és diákok kettős identitástudatát. Az így megalapozott kétnyelvűség mellett hozzásegíti a tanulót más kultúrák megértéséhez, befogadásához. Ez a multikulturalitás korában véleményünk szerint kiemelten fontos.

Mi az a BUOD?

A BUOD a Németországi Magyar Szervezetek Szövetsége (Bund Ungarischer Organisationen in Deutschland, BUOD). 2008 januárjában a Németországi Magyar Szervezetek Szövetsége (BUOD) és a Magyar Köztársaság Stuttgarti Kulturális Intézete (Kulturinstitut der Republik Ungarn Stuttgart, UKI) közösen meghirdette a Magyar iskolák Németországban elnevezésű programot. A program célja az, hogy összefogja és szervezze a Németországban folyó „magyar mint származási nyelv” oktatását. Ehhez társultunk mi is a Pamacs Magyar Iskolával, így lettünk BUOD tagok.

%d blogger ezt szereti: